Logo Zakładu Aktywności Zawodowej im. Jana Pawła II w Branicach

II Kolęda ZAZ w Opolu

II Kolęda w Opolu

W dniach 8-10 grudnia odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim impreza promująca zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych "II Kolęda". Towarzyszący wystawie kiermasz rozpoczął półgodzinny koncert kolęd w mistrzowskim wykonaniu chóru głubczyckiego LO pod batutą dyrektora Tadeusza Eckerta. Oprócz wyrobów rękodzieła artystycznego eksponowano nowości wydawnicze branickiej oficyny, a szczególnie "Spotkania z psychiatrą" doktora Krzysztofa Czumy. Książki ilustrowanej reprodukcjami prac plastycznych ze zbiorów Pracowni Ekspresji Wojewódzkiego Szpitala w Branicach.

Chór Głubczyckiego LO pod batutą Tadeusza Eckerta Kiermasz budził zainteresowanie Wicemarszałek Teresa Karol,  K. Czyma i St. Wodyński
Chór Głubczyckiego LO
pod batutą Tadeusza Eckerta
Kiermasz budził zainteresowanie Wicemarszałek Teresa Karol,
K. Czuma i St. Wodyński

Trwającą trzy dni wystawę i kiermasz odwiedziło blisko 500 osób, wśród których dało się zauważyć bardzo ważne osobistości jak: panią wicemarszałek Teresę Karol, wicewojewodę Antoniego Jastrzembskiego, posłów na Sejm Rzeczpospolitej; Adama Krupę i Ryszarda Gallę, starostę głubczyckiego Józefa Kozinę, dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Adama Różyckiego, dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Stanisława Łągiewkę oraz dyrektora Branickiego szpitala Krzysztofa Nazimka. Wszyscy goście byli pod wielkim wrażeniem wyrobów prezentowanych przez ZAZ, oraz zgodnie twierdzili, że kontynuacja Kolędy jest bardzo dobrym pomysłem. Te trzy dni, które spędziliśmy w Urzędzie Marszałkowskim były dla nas ogromnym bodźcem do dalszej pracy i do kontynuacji tej tradycji w przyszłym roku. Krystyna Wanat

St. Wodyński i wicewojewoda A. Jastrzembski Starosta J. Kozina i poseł A. Krupa K. Nazimek i St. Wodyński
St. Wodyński i wicewojewoda
A. Jastrzembski
Starosta J. Kozina i poseł
A. Krupa
K. Nazimek i St. Wodyński

"Mam przyjemność przekazać w ręce PT Czytelników kolejną pozycję wydawniczą Zakładu Aktywności Zawodowej im. Jana Pawła II w Branicach. Tym razem jest to książka psychiatry, luminarza medycyny, niestrudzonego organizatora sympozjów i seminariów poświęconych poznawaniu psyche i somy. Doktor Krzysztof Czuma jest człowiekiem pasji w całym tego słowa znaczeniu. W "Spotkaniach z psychiatrą" poznamy nie tylko odpowiedzi na nurtujące współczesnego człowieka pytania, ale dowiemy się również wiele o autorze, który jako młody lekarz rozpoczął przed trzydziestoma z górą laty praktykę psychiatryczną właśnie w Branicach. Nasza oficyna wydawnicza, jest w jakimś sensie kontynuacją działań, istniejącej w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku w Szpitalu w Branicach Pracowni Ekspresji. To poczucie tradycji nie tylko wynika z miejsca - Zakład Aktywności mieści się bowiem w budynku wydzierżawionym od szpitala, ale i w misji, którą realizujemy. Mamy bowiem ambicje aktywizacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym wielu z powodu przewlekłej choroby psychicznej, poprzez działania związane z twórczością plastyczną i wydawniczą. Jest dla nas zaszczytem i przyjemnością, że mogliśmy tę książkę wydać - uzupełniając znakomite teksty Krzysztofa Czumy o prezentację twórczości plastycznej i poetyckiej ze zbiorów Pracowni Ekspresji i z kręgu autorów czasopisma "Zygzak" redagowanego przez pacjentów szpitala w Branicach." Stanisław Wodyński

Dobra książka z dedykacją autora, to rarytas Krzysztof Czuma w rozmowie z A. Różyckim i St. Wodyńskim St. Łągiewka i M. Ociepa
Dobra książka z dedykacją autora, to rarytas Krzysztof Czuma w rozmowie
z A. Różyckim i St. Wodyńskim
St. Łągiewka i M. Ociepa

30-tą rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II uczciliśmy w Wadowicach

16 października jest szczególnym dniem dla każdego Polaka, bo jest to dzień wyboru Kardynała Karola Wojtyły na papieża. W tym roku przypada 30 rocznica jak Jan Paweł II zasiadł na Piotrowej stolicy. Jest to również ważna data dla naszego zakładu, który nosi imię Papieża Polaka i w związku z tym 35 pracowników wyruszyło tego dnia do Wadowic, aby tam gdzie się wszystko zaczęło podziękować Bogu za pontyfikat Jana Pawła II.

Wycieczka po skansenie wsi pszczyńskiej Wnętrze chałupy Przed pałacem w Pszczynie
Wycieczka po Skansenie - Zagroda Wsi Pszczyńskiej Wnętrze chałupy Przed pałacem w Pszczynie

Wyruszyliśmy wcześniej, aby jeszcze po drodze zatrzymać się w Pszczynie i tam zwiedzić Skansen - Zagroda Wsi Pszczyńskiej, oraz przepiękny zamek. O godzinie 14.00 ruszyliśmy w drogę do Wadowic. Po przyjeździe na miejsce rozlokowaliśmy się w Domu Pielgrzyma im. Edmunda Wojtyły, gdzie ugoszczono nas gorącym posiłkiem, potem była kawa i obowiązkowo przepyszne wadowickie kremówki. W rodzinnym mieście Ojca Świętego uczestniczyliśmy we Mszy Świętej celebrowanej przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Tadeusza Pieronka. Po mszy odbył się koncert zespołu "Raz, dwa, trzy".

W gościnnym Domu Pielgrzyma W gościnnym Domu Pielgrzyma W gościnnym Domu Pielgrzyma
W gościnnym Domu Pielgrzyma
Msza święta na wadowickim rynku Msza święta na wadowickim rynku Msza święta na wadowickim rynku
Msza święta na wadowickim rynku

Po koncercie udaliśmy się przepełnieni wspomnieniami o Ojcu Świętym do Domu Pielgrzyma. Na drugi dzień Pani Stanisława Wodyńska, która kieruje Domem Pielgrzyma, po śniadaniu miała dla nas niespodziankę - każdy dostał na pamiątkę film "Brat Papieża" z serii "Tak rodziła się świętość". Film ten jest poświęcony Edmundowi - zmarłemu w powszechnej opinii świętości - starszemu bratu Karola Wojtyły. To poruszająca opowieść o człowieku, którego pasją było służenie chorym. Jako lekarz poświęcił swoje życie umierając na śmiertelną wówczas szkarlatynę. Jego śmierć w wieku 26 lat miała duży wpływ na młodego Karola Wojtyłę. Bardzo ucieszył nas ten prezent i nie umiemy znaleźć słów, aby wyrazić naszą wdzięczność za tak serdeczne przyjęcie i podarunek.

Pomnik Jana Pawła II Dęby Jana Pawła II pojadą na Ukrainę Ogromny ekran na wadowickim rynku
Pomnik Jana Pawła II Dęby Jana Pawła II pojadą
na Ukrainę
Ogromny ekran na wadowickim
rynku

W czasie tej wizyty nasz Kierownik Stanisław Wodyński odwiedził Urząd Miasta Wadowic, gdzie w imieniu Pani Burmistrz sekretarz UM Wadowic przekazał na jego ręce Wadowickie Dęby Pamięci JPII. Dęby te zostaną posadzone w Złotowie na Ukrainie, podczas tamtejszych uroczystości upamiętniających wizytę Papieża Polaka na Ukrainie w Archidiecezji Lwowskiej. Po zapakowaniu dębów i pożegnaniu z cudownym personelem Domu Pielgrzyma wyruszyliśmy z Wadowic do Oświęcimia i Brzezinki. Dla wielu z nas, którzy byli tam po raz pierwszy, było to bardzo wielkie przeżycie. Co innego zobaczyć to miejsce na ekranie telewizora, a co innego dotknąć ręką i stopą miejsca gdzie męczeńską śmiercią zginęło blisko 1,5-2 mln ludzi. Mimo upływu tylu lat dało się czuć ogrom cierpienia i śmierci tych ludzi. To przekracza ludzkie wyobrażenie, że ludzie mogą dla siebie wzajemnie być tak podli. Byliśmy do głębi poruszeni sugestywnym opowiadaniem Pani przewodnik. Mamy nadzieję, że coś takiego już nigdy się nie powtórzy w historii ludzkości. Wyjeżdżaliśmy z tego miejsca pełni zadumy i rozważań nad sensem własnego życia.

Oświęcim - Obóz  zagłady Osławiona Ściana Śmierci W Brzezince - twarze pomordowanych patrzą ze zdjęć
Oświęcim - Obóz zagłady Otoczona ponurą sławą
"Ściana Straceń"
W Brzezince - twarze pomordowanych
patrzą ze zdjęć

Do domu wróciliśmy wieczorem 17 października pełni wrażeń, które na długo zostaną w naszych sercach. Dlatego bardzo, ale to bardzo dziękujemy Kadrze naszego zakładu i Panu Stanisławowi Wodyńskiemu, który już po raz kolejny poprowadził nas śladami naszego patrona Jana Pawła II i sprawił, że mogliśmy przeżyć tak ważną rocznicę w jego rodzinnym mieście.

Krystyna Wanat

Głosimy chwałę i historię wizerunku Matki Boskiej Hetmańskiej z Mariampola

Na zlecenie księdza kustosza Stanisława Pawlaczka zrealizowaliśmy bardzo prestiżowe dla nas zamówienie - wykonanie we Wrocławiu, w jednym z najstarszych jego kościołów pod wezwaniem NMP „Na Piasku” - stałej ekspozycji ilustrującej historię kultu słynącego łaskami wizerunku Matki Boskiej Hetmańskiej, zwanej również Rycerską z kaplicy polowej Wielkiego Hetmana księcia Stanisława Jabłonowskiego dowódcy wojsk polskich w Odsieczy Wiedeńskiej pod wodzą króla Jana III Sobieskiego.

Montaż ekspozycji o Matce Boskiej Mariampolskiej Montaż ekspozycji o Matce Boskiej Mariampolskiej Montaż ekspozycji o Matce Boskiej Mariampolskiej
Montaż ekspozycji o Matce Boskiej Mariampolskiej

Kościół NMP „Na Piasku”, gdzie umieszczony jest wizerunek, który przybył do Polski w 1945 r. wraz z wysiedlonymi z Mariampola z powiatu halickiego z województwa stanisławowskiego, został, w najstarszej jego części, wybudowany jako świątynia w stylu romańskim już w 1175 roku. Jest jednym z najważniejszych miejsc na szlaku historycznym Wrocławia, codziennie odwiedzanym przez setki turystów z całego świata. Natomiast dla osób pochodzących z Kresów Południowo-Wschodnich II R.P. pełni funkcję sanktuarium ogniskującego pamięć o utraconej ziemi przodków.

Montaż ekspozycji o Matce Boskiej Mariampolskiej Twórcy i ich dzieło Ekspozycja o Matce Boskiej Mariampolskiej już gotowa
Montaż ekspozycji o Matce Boskiej Mariampolskiej Twórcy i ich dzieło Ekspozycja o Matce Boskiej Mariampolskiej już gotowa

Ekspozycję, ufundowaną przez Stanisława Tomczaka z Głubczyc, zaprojektowali Stanisław Wodyński i Grzegorz Sienkiewicz. W procesie przygotowywania plansz, skanowania dokumentacji, montażu ekspozycji we Wrocławiu uczestniczyło wielu naszych pracowników było więc to dla nas także naszą wspólną modlitwą, którą tak pięknie wyraził ksiądz poeta Jan Twardowski słowami;

Hetmańska Zwycięska Mariampolska
coś rozpoczęła exodus Polaków
ze wschodu na zachód
dziś we Wrocławiu
z zaczesanymi do tyłu włosami
módl się za nami.

Litania polska

Bulla papieża Jana Pawła II
Bulla papieża Jana Pawła II
Przed cudownym obrazem Matki Boskiej Mariampolskiej
Przed cudownym obrazem Matki Boskiej Mariampolskiej

autor: Stanisław Wodyński

Page 1 of 3