Logo Zakładu Aktywności Zawodowej im. Jana Pawła II w Branicach

Nasze aukcje na Allegro
Znajdź nas na Facebook

Jan Paweł II nas wspiera

Przypadającą w tym roku 29 rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową Papieża Polaka Zakład Aktywności Zawodowej im Jana Pawła II w Branicach obchodził wyjątkowo uroczyście. 16 października został w podniosłej atmosferze - zapalony znicz przed portretem Naszego Wielkiego Patrona który został nam ofiarowany przez Siostrę Magdalenę Kustosz Domu Rodzinnego Jana Pawła II w Wadowicach. Uczestniczyli w tym wszyscy pracownicy.

Pani Weronika zapala znicz przed portretem patrona zakładu Zaproszenie dla delegacji naszego zakładu do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie
Portret Jana Pawła II ofiarowany nam przez s. Magdalenę - kustosz Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II w Wadowicach Pani Weronika zapala znicz przed portretem patrona zakładu Zaproszenie dla delegacji naszego zakładu do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie
Rocznica pontyfikatu patrona
Pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej im. Jana Pawła II w Branicach

Natomiast w dniu następnym do Warszawy, na zaproszenie pani Minister Kancelarii Prezydenta Leny Dąbkowskiej-Cichockiej - udała się delegacja reprezentująca nasz zakład. W tą historyczną dla nas wyprawę pojechali ci, którzy mogli znieść trudy podróży, przebyć tam i z powrotem 800 kilometrów wciągu jednego dnia. Pani minister goszcząca wcześniej na Opolszczyźnie, którą miałem zaszczyt poznać przy okazji jubileuszu "Echa Gmin" - wykazała olbrzymie zainteresowanie naszą działalnością na rzecz osób niepełno-sprawnych, której patronuje postać Ojca Świętego. Stąd to zaproszenie. Nie sądziliśmy jednak, że nasza wizyta w Kancelarii Prezydenta będzie się odbywać w Pałacu Namiestnikowskim przy Krakowskim Przedmieściu, w którym od 1994 roku zamieszkują i pracują Pierwsi Obywatele R.P. z zastosowaniem pełnego protokołu dla gości prezydenckich. Z czerwonym dywanem przy wejściu i wartą prezentującą nam broń - włącznie. Ten splendor, jakim nas obdarzono był wyrazem uhonorowania osób niepełnosprawnych, organizacji działających na ich rzecz no i oczywiście dla naszego Wielkie Patrona Jana Pawła II. Podczas śniadania, którym podejmowała nas Pani Minister Lena Dąbkowska-Cichocka w błękitnym salonie, podobno najbardziej ulubionym przez Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego - mówiliśmy o naszej pracy, o naszych problemach, a także o tym, jak patronat Jana Pawła II nas do niej mobilizuje. Jak nieomal codziennie - obdarza nas pozytywną energią - poszerzając krąg osób i instytucji, które nam pomagają, lub pomoc deklarują. To był główny temat naszych rozmów. Pani minister interesowała się również naszym zaangażowaniem się w powiecie głubczyckim w rozwijanie kontaktów z Ukraina z obecną ludnością, zamieszkującą tereny b. Kresów Wschodnich II R.P., z których wywodzi się nie mało przecież mieszkańców naszego województwa. Potem nas po salach i komnatach pałacu oprowadzono. Było całkiem jak w kinie.

Nasz samochód przed Pałacem Prezydenckim Delegacja ZAZ przed siedzibą Prezydenta RP Pani minister Dąbkowska-Cichocka podjęła nas śniadaniem
Nasz samochód przed Pałacem Prezydenckim Delegacja ZAZ przed siedzibą Prezydenta RP Pani minister Dąbkowska-Cichocka podjęła nas śniadaniem
W trakcie śniadania W tym salonie Prezydent RP podejmuje koronowane głowy W trakcie zwiedzania Pałacu Prezydenckiego
W trakcie śniadania W tym salonie Prezydent RP podejmuje koronowane głowy W trakcie zwiedzania Pałacu Prezydenckiego
Z tego miejsca Prezydent przemawia do narodu W ogrodzie zimowym Zwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego
Z tego miejsca Prezydent przemawia do narodu W ogrodzie zimowym Zwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego

Na zakończenie naszej wizyty w Warszawie zostaliśmy przez Panią Minister zaproszeni do zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego, po którym oprowadzał na sam kierownik muzeum pan Maciej Roszkowski.

Stanisław Wodyński - kierownik ZAZ