Głosimy chwałę i historię wizerunku Matki Boskiej Hetmańskiej z Mariampola

  • Drukuj

Na zlecenie księdza kustosza Stanisława Pawlaczka zrealizowaliśmy bardzo prestiżowe dla nas zamówienie - wykonanie we Wrocławiu, w jednym z najstarszych jego kościołów pod wezwaniem NMP „Na Piasku” - stałej ekspozycji ilustrującej historię kultu słynącego łaskami wizerunku Matki Boskiej Hetmańskiej, zwanej również Rycerską z kaplicy polowej Wielkiego Hetmana księcia Stanisława Jabłonowskiego dowódcy wojsk polskich w Odsieczy Wiedeńskiej pod wodzą króla Jana III Sobieskiego.

Montaż ekspozycji o Matce Boskiej Mariampolskiej Montaż ekspozycji o Matce Boskiej Mariampolskiej Montaż ekspozycji o Matce Boskiej Mariampolskiej
Montaż ekspozycji o Matce Boskiej Mariampolskiej

Kościół NMP „Na Piasku”, gdzie umieszczony jest wizerunek, który przybył do Polski w 1945 r. wraz z wysiedlonymi z Mariampola z powiatu halickiego z województwa stanisławowskiego, został, w najstarszej jego części, wybudowany jako świątynia w stylu romańskim już w 1175 roku. Jest jednym z najważniejszych miejsc na szlaku historycznym Wrocławia, codziennie odwiedzanym przez setki turystów z całego świata. Natomiast dla osób pochodzących z Kresów Południowo-Wschodnich II R.P. pełni funkcję sanktuarium ogniskującego pamięć o utraconej ziemi przodków.

Montaż ekspozycji o Matce Boskiej Mariampolskiej Twórcy i ich dzieło Ekspozycja o Matce Boskiej Mariampolskiej już gotowa
Montaż ekspozycji o Matce Boskiej Mariampolskiej Twórcy i ich dzieło Ekspozycja o Matce Boskiej Mariampolskiej już gotowa

Ekspozycję, ufundowaną przez Stanisława Tomczaka z Głubczyc, zaprojektowali Stanisław Wodyński i Grzegorz Sienkiewicz. W procesie przygotowywania plansz, skanowania dokumentacji, montażu ekspozycji we Wrocławiu uczestniczyło wielu naszych pracowników było więc to dla nas także naszą wspólną modlitwą, którą tak pięknie wyraził ksiądz poeta Jan Twardowski słowami;

Hetmańska Zwycięska Mariampolska
coś rozpoczęła exodus Polaków
ze wschodu na zachód
dziś we Wrocławiu
z zaczesanymi do tyłu włosami
módl się za nami.

Litania polska

Bulla papieża Jana Pawła II
Bulla papieża Jana Pawła II
Przed cudownym obrazem Matki Boskiej Mariampolskiej
Przed cudownym obrazem Matki Boskiej Mariampolskiej

autor: Stanisław Wodyński